Beheer van uw onroerend goed door een rentmeester

De syndicus beheert de gemene delen of mede-eigendom van een onroerend goed.

De rentmeester is verantwoordelijk voor het privaat beheer en rendement van uw vastgoedpatrimonium.

In die rol ondersteunen we u, vastgoedeigenaars, bij alle aspecten die bij het beheer van uw onroerend goed komen kijken.

Want vaak heeft u meerdere eigendommen en slorpen de activiteiten die ermee gepaard gaan meer tijd op dan u lief is.

Net daar ligt onze meerwaarde: als rentmeester nemen we het beheer (en de verhuur) van u over.

Zo heeft u alvast één zorg minder!

 

D & A VASTGOED zorgt voor maatwerk in nauwe samenspraak met u als eigenaar: het takenpakket van de rentmeester kan immers sterk verschillen.

Wij  vinden een persoonlijk en open contact met de eigenaar van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking.

 

FINANCIEEL BEHEER

 • Openen rentmeesterschapsrekening
 • Tijdig innen en doorstorten van huurgelden
 • Verzenden rappels bij laattijdige of niet-betaling huurgelden
 • Jaarlijkse Indexaanpassingen van de huur
 • Berekenen en correct doorrekenen van de kosten
 • Adviseren inzake rendement

TECHNISCH BEHEER

 • Bezoek en controle van de staat van het gebouw 
 • Onderhoud en herstellingen van uw eigendom
 • Eigenaar op de hoogte brengen van uit te voeren werken
 • Bestekken opvragen en in overleg met eigenaar de werken opvolgen
 • Bezoek huurders om het goede gebruik van het goed te controleren
 • Fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon van huurders om eigenaar te ontlasten

ADMINISTRATIEF BEHEER

 • Verhuur van uw eigendom; screenen en zoeken naar een betrouwbare en solvabele huurder
 • Opstellen passende huurovereenkomst conform de wettelijke bepalingen
 • Voorzien in de nodige waarborgen
 • Opstellen omstandige plaatsbeschrijving
 • Registratie van huurovereenkomst incl. plaatsbeschrijving
 • Afleveren van attesten (incl. energieprestatiecertificaat EPC)
 • Vertegenwoordigen van de eigenaar t.o.v. derden

ONZE WERKWIJZE EN PRIJZEN

 • Het beheers percentage (+ geldende BTW percentage) wordt geïnd via de maandelijkse huurinkomsten
 • Vervolgens wordt het saldo doorgestort naar de eigenaar
 • Bij leegstand is de eigenaar geen enkele beheersvergoeding verschuldigd

Ons takenpakket kan verschillen afhankelijk van de specifieke wensen van de eigenaar.

U kunt een basispakket verkiezen of voor een all-in formule gaan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een op uw maat gemaakte offerte.